ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މައްކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެވަޑައިގަތުން

18 އޮގަސްޓް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އޯ.އައި.ސީ.އިން ސީރިއާ މިވަގުތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ތާއީދު ކުރި ކަމަށާއި، ސީރިއާ ސަރުކާރުން އެތާނގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް އޯ.އައި.ސީ. ސަމިޓުގައި ރާއްޖެއިން ގޮވާލި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President Waheed arrives in Male’ following conclusion of OIC summit
18 August 2012, Press Release