Photo Album

President Waheed arrives from Mecca

18 August 2012

Related Articles

އޯ.އައި.ސީ.އިން ސީރިއާ މިވަގުތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ތާއީދު ކުރި ކަމަށާއި، ސީރިއާ ސަރުކާރުން އެތާނގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް އޯ.އައި.ސީ. ސަމިޓުގައި ރާއްޖެއިން ގޮވާލި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President Waheed arrives in Male’ following conclusion of OIC summit
18 August 2012, Press Release