ފޮޓޯ އަލްބަމް

މުލީއާގެއަށް 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

7 ޑިސެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎މުލިއާގެއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެވޭލާ ރަސްމަތިފުށުގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ ތަނެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
There are abundant economic benefits to preserving our culture and heritage – President
07 December 2019, Press Release