Photo Album

President officiates ceremony held to commemorate 100th anniversary of Mulee'aage

07 December 2019

Related Articles

‎މުލިއާގެއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެވޭލާ ރަސްމަތިފުށުގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ ތަނެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
There are abundant economic benefits to preserving our culture and heritage – President
07 December 2019, Press Release