މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކުރިކެޓް އިންޑޯ ހޯލްގައި ބޭއްވި މިހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ "އޭސީސީ އަންޑަރ 19 ވެސްޓަން ރީޖަން- ދުބާއީ 2019" ގައި އެންމެ ގިނަ ރަން ހެދި ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއި، އިވެންޓް ސްޕަންސަރުންނާއި މި ކާނިވާ ބޭއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު އެ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

މާހެފުމަކާއެކު ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަފުލާގައި، މާލޭ ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް އަރުވާފައިވެއެވެ.