ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު "އަމީނިއްޔާ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ފެއަރ" އަށް މިރޭ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެމަޢުރަޒު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.