ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 11- 08-2021

11 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް، އަންނަ ހަފްތާގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President announces state has acquired enough doses of Pfizer vaccine to immunise all children above 12 years, vaccination to commence next week
11 August 2021, Press Release