ފޮޓޯ އަލްބަމް

"އާ ސަންދަ" އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

22 ޑިސެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންނަ ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed announces Universal Health Insurance Programme of 1 Lakh Rufiyaa
22 December 2011, Press Release