ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޙަފްލާ

26 ޖުލައި 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޙަފްލާ، މުލީއާގޭގައި މިރޭ ބާއްވަވައިފި
26 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Nasheed and First Lady Host Reception on Independence Day
26 July 2011, Press Release