ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019

17 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް 2019 މިއަދު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފަށައިފި
17 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
President reiterates the commitment to fulfill the pledges of “Jazeera Raajje”
17 June 2019, Press Release
ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަޞައްވަރު ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
Our goal is to create an inclusive society free of systemic inequities- Vice President
17 June 2019, Press Release