ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިންޑިއާ-ދިިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ރަސްމިއްޔާތު ބައްލަވާލެއްވުން

12 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
12 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
First Lady attends India-Maldives women’s cultural event
12 February 2019, Press Release