Photo Album

First Lady attends India-Maldives women cultural event

12 February 2019

Related Articles

އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ހަރަކާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
12 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
First Lady attends India-Maldives women’s cultural event
12 February 2019, Press Release