ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑޫސިޓީގައި ތިއްބެވި ސިފައިންނާ ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުން، ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދިޔަކަ ނުދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު