Photo Album

President meets Police and Military in Addu City

26 February 2012

Related Articles

ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުން، ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދިޔަކަ ނުދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު