2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ތިރީގައި ދަންނަވައިފައިވާ ދުވަސްތައް އިތުރު ކުރައްވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
 
#
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަވައިފައިވާ އިތުރު ދުވަސްތައް
1
2 ޖަނަވަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި)
2
27 މޭ 2020 (ބުދަ)
3
28 މޭ 2020 (ބުރާސްފަތި)
4
28 ޖުލައި 2020 (އަންގާރަ)
5
29 ޖުލައި 2020 (ބުދަ)
6
12 ނޮވެންބަރު 2020 (ބުރާސްފަތި)