ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި ތިނަދޫއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުގެ އިންޖީނުގެއާއި ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓް ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއާއި ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެތަންތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލައްވައި މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ.