މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަޓީމުން ހޯދާފައިވާތީ، ޤައުމީ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެގޮތުން 2018 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވާ އަންގާރަދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.