ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަރްޙޫމް އިބްތިޙާލްގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

28 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތުއްތުކުދިން ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާންމަހުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
First Lady stresses the importance of conducting Quran competitions to instil love for Quran among children
28 March 2024, Press Release