ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ވަފުދާއިއެކު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the US delegation on a working lunch
18 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ވަފުދާއެކު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު