ފޮޓޯ އަލްބަމް

މާލެއާއި ހުޅުލެއާ ދޭތެރޭ އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ބްރިޖްގެ ކުރެހުން

20 ޑިސެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލެއާއި ހުޅުލެ ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
20 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
Cabinet gives go-ahead for Male’-Hulhule Bridge
20 December 2011, Press Release