ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވެވި ޕްރޮގްރާމް

26 ޖުލައި 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ޝަރަފްގެ ހިނގާލުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
26 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Nasheed and First Lady Watch Parade and Route March
26 July 2011, Press Release