ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 'އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގް: ރިވިޓަލައިޒިން ސިޑްސް އިކޮނޮމީއީސް ފޯރ އެކްސިލެރޭޓެޑް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ގުރޯތު'ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

28 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President co-chairs the Interactive Dialogue: Revitalizing SIDS' Economies for Accelerated and Sustainable Growth on the sidelines of SIDS4
28 May 2024, Press Release
For SIDS to achieve the SDGs, access to affordable finance is a question of justice, says the President
28 May 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިޑްސް4ގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 މޭ 2024, ޚަބަރު
ދެމެހެއްޓިނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ނުވަތަ ނުލިބުމަކީ އިންސާފާ ގުޅިފައިވާ ސުވާލެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2024, ޚަބަރު