ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ގުރައިދުއަށް ވަޑައިގަތުން

7 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށާއި، މުލަކަތޮޅު އަދި ފެލިދެއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދުއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެންފި
7 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President discloses the Government’s efforts to ensure local councils receive increased funding in the form of block grants and additional revenue
07 March 2024, Press Release
The President arrives in Guraidhoo Island of Kaafu Atoll after visits to Dhaalu, Meemu and Vaavu Atolls
07 March 2024, Press Release