ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއާއި ހުޅުދޫ މީދޫ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
19 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ ބްރިޖާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމާއި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމާއި އަދި ސީޕްލޭން ހަބެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށައި އޭގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The development of Addu City Hulhudhoo Meedhoo Bridge, Gan International Airport, tourism expansion, and construction of a Seaplane Hub will commence this year, says the President
19 February 2024, Press Release