ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނަޞްރުﷲ އަޙްމަދުގެ 60 ވަނަ މެރެތަންގެ މެޑައްޔާއި ޖަރޒީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

17 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދުވުންތެރިޔާ ނަޞްރުﷲ އަޙްމަދުގެ 60 ވަނަ މެރެތަންގެ މެޑައްޔާއި ޖަރޒީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Marathoner Nasrullah Ahmed presents his 60th medal and jersey to the President
17 December 2020, Press Release