ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔުނިސެފްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުން

15 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޔުނިސެފުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
UNICEF Resident Representative pays farewell call on the First Lady
15 December 2020, Press Release