ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގައި ވަމުންއަންނަ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލެއްވުންން

14 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް މާދަމާ ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
14 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
President Visits Velana International Airport to Check Preparations to Reopen Borders
14 July 2020, Press Release