Photo Album

President observes latest efforts at VIA to reopen Maldives border

14 July 2020

Related Articles

ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް މާދަމާ ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
14 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
President Visits Velana International Airport to Check Preparations to Reopen Borders
14 July 2020, Press Release