ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯރސް އޮން ރެސިލިއަންސް ބިލްޑިންގް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ"ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

17 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯރސް އޮން ރެސިލިއަންސް ބިލްޑިންގް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ"ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާއްވަވައިފި
17 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Convenes Meeting of National Taskforce on Resilience Building and Economic Recovery
17 June 2020, Press Release