Photo Album

President attends Meeting of National Taskforce on Resilience Building and Economic Recovery

17 June 2020

Related Articles

"ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯރސް އޮން ރެސިލިއަންސް ބިލްޑިންގް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ"ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާއްވަވައިފި
17 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Convenes Meeting of National Taskforce on Resilience Building and Economic Recovery
17 June 2020, Press Release