ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އުރީދޫގެ އީ-ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމް 'މޫލީ' އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

7 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އުރީދޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ހިންގޭ ކަމުގެ ނަމޫނާ ކުންފުންޏެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
7 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President delivers remarks at Ooredoo’s E-commerce Platform 'Moolee' Launching Ceremony
07 August 2019, Press Release