Photo Album

President attends the inauguration ceremony of Ooredoo e-commerce platform 'Moolee'

07 August 2019

Related Articles

އުރީދޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ހިންގޭ ކަމުގެ ނަމޫނާ ކުންފުންޏެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
7 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President delivers remarks at Ooredoo’s E-commerce Platform 'Moolee' Launching Ceremony
07 August 2019, Press Release