ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

8 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

[ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ]ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަވައި، އެ އެކެޑަމީއަށް އެމަނިކުފާނު މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި. ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ، ދިވެހިބަސް ދިރުވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ –
8 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Inaugurates the Establishment of ‘Dhivehi Language Academy.’
09 August 2011, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޢަބްދުﷲ ނަޝާތުގެ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު ބައްލަވާލައްވައިފި
9 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު