ފިންލެންޑް ސަރުކާރުން ސައުތު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ފަރިއްކޮޅު އޮތީ މިރޭ ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓްގައެވެ.