ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ރަންޔޫބީލުގެ މުނާސަބަތުގައި، މި ޖުލައި މަހުގެ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.