ފޮޓޯ އަލްބަމް

"އާޓް އޮފް މައިންޑް 2024" އާޓް އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

7 މާރިޗު 2024