ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުޅުމާލެ ފޭސް2 ގައި އަލަށް ބިނާކުރާ ސްކޫލްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

25 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިންގާއެޅި އައު ސްކޫލާއެކު ބިންގާއެޅިގެން އެދިޔައީ ދަރިންގެ ސިކުނޑިތައް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެށުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President lays the foundation for a new school project in the second phase of Hulhumalé
25 December 2023, Press Release