ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

18 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބިންހިއްކުމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެންމެބޮޑު މަޝްރޫޢު "ރަސްމާލެ" ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
18 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates the 'Ras Malé' reclamation project, the most extensive land reclamation project in the nation
18 December 2023, Press Release
"ރަސްމާލެ" ތަރައްޤީ ކުރާނީ ޒީރޯ ކާރބަން، ސޭފް އައިލެންޑް ކޮންސެޕްޓަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
President Dr Muizzu declares that Ras Malé will develop as a zero-carbon, safe island
18 December 2023, Press Release