ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މުމްބާއީގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ-މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

3 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President attends the India-Maldives Business Forum in Mumbai
03 August 2022, Press Release
އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ – މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ފޯރަމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
3 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު