ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

1 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

British High Commissioner Pays Courtesy Call on President
01 November 2020, Press Release
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
1 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު