ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އޭޝިއަން ކޮލިފިކޭޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ފިލިޕީންސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލެއްވުން

14 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
14 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President attends FIFA World Cup qualifier between Maldives and Philippines
14 November 2019, Press Release