ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަތުން

9 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Prime Minister of India concludes State Visit to the Maldives
09 June 2019, Press Release
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި
9 ޖޫން 2019, ޚަބަރު