ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Prime Minister of India arrives in the Maldives on State Visit
08 June 2019, Press Release
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު