ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، އަބްދުﷲ ނަޝާތުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީ ބައްލަވާލެއްވުން.

8 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Nasheed visits a Solo Exhibition by Maldivian Artist Abdulla Nashaath
09 August 2011, Press Release