އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ކޮތަންމާގޭ އަލްފާޟިލް އިމްދާދު ޒުބައިރު އިސްކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ފޭދޫ މައިޒާން އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޒީނަތު އިސްކުރައްވައިފިއެވެ.