ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެމް.ޕީ.އެލް.ގެ ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

19 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އެމް.ޕީ.އެލް ގެ ކިޑްސް ކެއަރ ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފި
19 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The First Lady officially inaugurates the MPL Kids Care Center
19 March 2023, Press Release