Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure on Th. Gaadhiffushi and Madifushi Islands

28 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. ގާދިއްފުއްޓާއި، ތ. މަޑިފުށީގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on Th. Gaadhiffushi and Madifushi Islands
28 August 2023, Press Release