Photo Album

The Vice President attends ceremony in Addu City to commemorate Maldives' Independence Day 2023

26 July 2023

Related Articles

ޤައުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުޑަނަމަވެސް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމަކީ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The Vice President encourages citizens to find fulfilment in contributing to the nation’s progress
26 July 2023, Press Release