Photo Album

Vice President appears on 59th anniversary edition of Dhivehi Rajjeyge Adu’s “Baahjaveri Hendhuneh” show

29 December 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
The Vice President appears on DRA’s "Baajjaveri Hendhuneh" show
29 December 2021, Press Release