Photo Album

President meets members of Gaadhiffushi Island Council and Women’s Development Committee

19 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގާދިއްފުށީ ކައުންސިިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އެންމެން ގުޅިގެން ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets Gaadhiffushi Council and WDC; President urges to work together for progress
19 August 2021, Press Release